Menjadi apabila seseorang suami tersalah ucapannya hingga kata yang keluar itu ialah kata talak Ataupun lafal-lafal yang secara sharih bermakna […]